Avezeer

Avezeer ondersteunt, jij groeit!

 

Avezeer biedt begeleiding en ondersteuning aan jongvolwassenen met problemen op maatschappelijk vlak op weg naar een zelfstandige deelname aan de maatschappij. Avezeer levert maatwerk; persoonlijke en passende begeleiding. Deze benadering is uniek in het werkgebied en sluit aan op de bestaande reguliere jeugdhulpverlening. Jongeren worden persoonlijk benaderd waarbij samen een kader wordt geboden en gemaakt zodat de minimale voorwaarden geschapen worden waardoor de jongere rust en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Avezeer is van mening dat ieder mens in principe het recht heeft op een kans zijn of haar eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.

"Wonen én begeleiding. Avezeer ondersteunt, jij groeit!"