arrow_drop_up arrow_drop_down

Avezeer: Wonen en begeleiding voor jongvolwassenen

Avezeer begeleidt jongvolwassenen van 16 tot en met 23 jaar naar zelfstandig wonen.

Lees verder

Avezeer in het kort

Begeleiding

Avezeer biedt begeleiding en ondersteuning aan jongvolwassenen met problemen op maatschappelijk vlak op weg naar een zelfstandige deelname aan de maatschappij.

Wonen

Avezeer heeft meerdere woonlocaties, met allemaal een eigen mate van zelfstandigheid. De woonlocaties zijn alleen beschikbaar voor jongeren die door Avezeer worden begeleid.

Past Avezeer bij mij?

Wanneer je op onze website informatie zoekt, dan heb je het waarschijnlijk niet altijd makkelijk. Maar bij Avezeer kijken we daar anders tegen aan: je staat er niet alleen voor!


De doelgroep bij Avezeer is erg divers. Verschillende jongens en meiden met allemaal hun talenten, bijzonderheden, eigenaardigheden én kwaliteiten. Ook jouw hulpvraag is waarschijnlijk uniek en dat maakt dat er niet één standaard werkwijze is. Voor iedereen wordt persoonlijk gekeken naar een passende aanpak. Belangrijk is dat dit sámen met jou gebeurt. Door jouw hulpvraag persoonlijk te benaderen kan je vaardigheden ontwikkelen die dicht bij jouw persoonlijke kwaliteiten staan. Het is jouw proces, wij helpen waar jij dit nodig hebt. Het draait om jou!


Natuurlijk zijn het niet altijd maar succesverhalen. Dat zou niet haalbaar zijn. En haalbaarheid is juist zo belangrijk binnen deze doelgroep. ‘Met beide voeten op de grond, kijkend naar opties en mogelijkheden en niet blijven hangen in wat er niet gaat’. Zo pakt Avezeer de problemen aan.


Welke hulpverlening past bij jou? Lees verder om te weten te komen wat Avezeer voor jou kan betekenen.

Wanneer kom je niet in aanmerking?

Als je 24 uurs zorg of begeleiding nodig hebt

Als je ernstig drugsverslaafd bent

Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je géén zorgbudget krijgt